Workshop Earth Games

Workshops coöperatief spel 

Earth Games biedt workshops coöperatief spel voor leerkrachten, teams in de zorg, speelotheek medewerkers, kindertherapeuten, orthopedagogen, kindertherapeuten, etc. In een dagdeel, een dag of in een meerdaagse training, leren de deelnemers coöperatief spel in te zetten in de begeleiding van kinderen.

Mét elkaar in plaats van tegen elkaar 

In coöperatief spel staat samenwerken en het behalen van een gezamenlijk doel centraal. Spelers spelen mét elkaar in plaats van tegen elkaar. Coöperatief spel heeft een positieve invloed op de ontwikkeling van kinderen. Kinderen leren te overleggen, samen te werken, naar elkaar te luisteren en samen beslissingen te nemen. Coöperatief spel leidt tot een positieve sfeer in de groep en laat zelfwaardering van kinderen groeien.

Actief & praktisch

In de workshop worden de deelnemers ervaringsdeskundigen in coöperatief spel. De workshop is actief en praktisch. De deelnemers leren door zelf te doen. We doen veel coöperatieve spellen. Zowel bordspellen als groepsspellen met inspirerende en eenvoudige spelmaterialen komen aan bod. Na afloop van de workshop hebben de deelnemers diverse spelvormen geleerd, om direct in de begeleiding van kinderen in te kunnen zetten.

Teamuitje, studiedag of conferentie

Een leuke en inspirerende invulling voor een teamuitje en een praktische invulling van een studiedag. Aangezien coöperatieve spellen samenwerking bevorderen, heeft de workshop tevens een positief effect op de samenwerking binnen teams. De workshop kan plaatsvinden op de eigen werkplek of op een mooie locatie op de Veluwe. Een wandelende workshop door de bossen van de Loenermark is daar ook mogelijk. Ook een workshop Sharing Nature natuurbeleving kan daar of op uw eigen locatie worden gegeven.

Workshopleider

De workshops worden gegeven door Anne Mijke van Harten. Zij startte in 2003 met Earth Games en heeft zich sinds die tijd geschoold in coöperatief spel en de effecten daarvan op de ontwikkeling van kinderen. In de workshops integreert zij haar ervaring op het gebied van (coöperatief)spel en spelontwikkeling met de laatste kennis op het gebied leren. Als Hartfocus trainer verdiepte zij zich de afgelopen jaren in de rol van het hart in leerprocessen. Als Sociaal Pedagogisch Hulpverlener en Spelbegeleidster deed zij veel ervaring op in het begeleiden van kinderen. Sinds 2003 heeft ze heel veel workshops coöperatief spel gegeven. Opdrachtgevers waren scholen, zorginstellingen, scholen voor speciaal onderwijs, kinderopvang en buitenschoolse opvang, bedrijfsleven, conferenties op het gebied van opvoeding en onderwijs, etc. 

Meer weten over de mogelijkheden?

Een workshop kan plaatsvinden op uw locatie of op locatie in het Arsenaal in Doesburg.

Neem gerust contact op voor het aanvragen van een folder of voor meer informatie.

Anne Mijke van Harten

info@earthgames.nl

06 45440688