Gratis coöperatief spel voor alle Jenaplanscholen!

Voor Jenaplanscholen is er een actiepakket met 10 coöperatieve spellen met korting en gratis verzendkosten!

Klik hier voor meer info

Spelsituatie ZooMemo

ZooMemo

Leuk nieuws! Alle Jenaplanscholen krijgen gratis een spel ZooMemo cadeau van Earth Games i.s.m. Sunny Games. Jullie ontvangen het spel via de regio-coördinatoren (heb je het spel nog niet ontvangen, vraag er gerust even naar bij je leidinggevende).

ZooMemo is een coöperatief memory-spel. Het spel is geschikt voor 1 tot 8 kinderen in de onder- en middenbouw (vanaf 5 jaar). Ook de bovenbouw speelt het met plezier. In het spel gaan de jonge dieren op avontuur in de dierentuin. De spelers helpen ze om hun eigen plek terug te vinden. Ondertussen is de directeur onderweg naar de dierentuin. Lukt het om alle jonge dieren naar hun plek te brengen voordat de directeur er is? De kinderen werken samen in dit spel en helpen elkaar om de kaarten goed te onthouden. Hierdoor oefenen kinderen hun geheugen. Een voordeel van het spel is dat het niveau- en bouwdoorbrekend kan worden gespeeld.

De auteur

ZooMemo is een coöperatief spel ontwikkeld door de Belgische leerkracht Marleen van Hoornyck. Marleen zegt hierover: “Ik droom van een wereld waar ieders eigenheid de ander verrijkt en niet bestrijdt. Een wereld waar competitie niet meer belangrijk is, waar iedereen tot zijn recht mag komen en kwaliteiten een meerwaarde kunnen zijn voor een ander. Coöperatieve spellen zijn voor mij een leuk speel- en oefenterrein om deze waarden te ervaren.”

Basisactiviteit spel

Coöperatieve spellen zijn goed in te zetten in de basisactiviteit spel binnen het Jenaplan onderwijs. In deze spellen spelen leerlingen niet tégen elkaar maar mét elkaar. Samenwerking staat centraal. Kinderen leren overleggen, naar elkaar luisteren, samen beslissingen nemen en creatief denken. De spellen dragen bij aan het ontwikkelen van 21e eeuwse vaardigheden en burgerschapsvorming door middel van spel.

De coöperatieve spellen zijn heel goed in te zetten bij coöperatief leren. Door coöpertieve spelvormen te spelen ervaren kinderen aan den lijve het belang en plezier van samenwerking waardoor ook de didactische coöperatieve structuren voor hen logisch worden en meer betekenis krijgen.

 

Drie leuke acties

Behalve het spel dat elke school gratis krijgt zijn er drie leuke dingen waar jullie als school aan mee kunnen doen.Er is een pakket met 10 coöperatieve spellen voor 4 t/m 12 jaar. Er is een spaaractie waarbij ouders kunnen sparen voor extra spellen voor school en je kunt een aanvraag doen voor het traject de coöperatieve school waarbij jullie team leert om de doorlopende leerlijn coöperatief spel in te zetten. Hieronder lees je er per actie meer over.

 

Actie 1. Actiepakket met 10 coöperatieve spellen

Een actiepakket met 10 coöperatieve spellen voor 4 t/m 12 jaar met 5 % korting en gratis verzendkosten. Klik hier voor meer informatie


Actie 2. Spaaractie met ouders

De ouders kunnen met deze spaaractie samen extra spellen voor de school bij elkaar sparen. Op deze manier kan de school de ouders op een leuke manier betrekken om ook thuis met hun kind(eren) coöperatief te spelen. Wanneer jullie als school kiezen om aan deze spaaractie mee te doen krijgen de ouders van ons informatie over coöperatief spel en de mogelijkheid de spellen gemakkelijk voor thuis aan te schaffen om ook daar samen spelen en samenwerken te stimuleren. Hoe werkt het? Wij leveren alles aan wat jullie nodig hebben voor deze speciale actie. Jullie ontvangen van ons een format voor een brief en een formulier. Deze kan voorzien worden van het logo van de school. We zorgen voor levering van de spellen op school zodat kinderen ze mee naar huis kunnen nemen en zorgen voor een leuke brief waarin wordt bedankt voor deelname en wordt verteld wat de school er aan over heeft gehouden en wat ermee gedaan is (bijv. welke extra spellen door de school bij elkaar zijn gespaard, op de volgende studiedag volgen de leerkrachten een workshop coöperatief spel, juf Erna is vanaf nu beheerder van de centrale spellenkast).

Voordelen van deze spaaractie:

- De ouders kunnen gemakkelijk de spellen bestellen om deze ook thuis te spelen (handig ook voor Sinterklaas...)

- De ouders sparen voor extra gratis spellen voor de school

- De ouders leren coöperatieve spellen kennen. Dit draagt bij aan onze missie om zo veel mogelijk mensen met coöperatieve spellen in contact te brengen en op die manier samenwerking te laten ervaren.

- De ouders kunnen hun kind(eren) thuis een omgeving bieden die aansluit bij de school

 

Actie 3. De coöperatieve school 

Zijn jullie écht enthousiast geraakt om met coöperatief spel aan de slag te gaan dan kun je een aanvraag doen voor het traject ‘de coöperatieve school’. Jullie team volgt dan een workshop en leert de doorlopende leerlijn coöperatief spel inzetten binnen de hele school. Nadat jullie hier enige tijd actief mee bezig zijn, volgt een coachingsmoment met een aantal leerkrachten om het inzetten van coöperatief spel binnen het onderwijs bij jullie op school te optimaliseren. Door mee te doen met het traject zorg je voor een bij/nascholing van jullie team waarmee de leerkrachten goed opgeleid zijn om via het inzetten van coöperatief spel voor een prettiger leerklimaat in de groepen te zorgen, wat uiteindelijk leidt tot een coöperatieve school en gelukkigere kinderen.

Tijdens de workshop leren de leerkrachten coöperatief spel in te zetten in de begeleiding van kinderen. Coöperatief spel leidt tot een positieve sfeer in de groep en laat zelfwaardering van kinderen groeien. In de workshop worden de leerkrachten zelf ervaringsdeskundigen in coöperatief spel. De workshop is lekker actief en praktisch: leren door zelf te doen. Zowel bordspellen als groepsspellen met inspirerende en eenvoudige spelmaterialen komen aan bod. Na afloop van de workshop hebben de leerkrachten diverse spelvormen geleerd, om direct in de begeleiding van kinderen in te kunnen zetten. Een leuke en inspirerende invulling voor een teamuitje en een praktische invulling van een studiedag.

Aangezien coöperatieve spellen samenwerking bevorderen, heeft de workshop tevens een positief effect op de samenwerking binnen het team!

Nu met 10 % korting! 

 

Meer informatie:

1. Over het spel ZooMemo: 

http://www.earthgames.nl/zoomemo.html

2. Contact of vragen?

Anne Mijke van Harten  info@earthgames.nl • 06 45440688 •