Coöperatieve spellen zijn spellen waarbij samenwerking centraal staat. Er is een gezamenlijk doel. Spelers spelen met elkaar in plaats van tegen elkaar. Dit heeft een positieve invloed op de ontwikkeling van kinderen. Via het spel wordt de ontwikkeling van kinderen positief gestimuleerd. De spellen zijn daardoor een bruikbaar middel binnen de begeleiding van kinderen in onderwijs, zorginstellingen, kinderopvang, etc. Spelenderwijs leren kinderen overleggen, naar elkaar luisteren, samen beslissingen nemen en creatief denken.

In elk van ons zit van nature de drang tot samenwerken, ergens bij willen horen, samen dingen te doen. Niet eens zozeer om het doel wat we daarmee bereiken maar voornamelijk gewoon omdat het prettig is bij elkaar te zijn. In onze maatschappij ligt de nadruk echter vaak vooral op het individu en op het je onderscheiden van anderen. In coöperatieve spellen werken kinderen samen aan het bereiken van een gezamenlijk doel. Dat heeft vele positieve effecten op de ontwikkeling en het gedrag van kinderen.

De voordelen van coöperatief spel:

-geeft een gevoel van vertrouwen en veiligheid

-bevordert een sfeer van plezier en openheid

-leidt tot betere leerprestaties, emotionele onafhankelijkheiden een goed ontwikkelde identiteit

-stimuleert samenwerking en overleg

-zet aan tot flexibeler denken en het vinden van creatieve oplossingen voor problemen.

-heeft een gunstige invloed op de gezondheid door het ontbreken van de ‘negatieve bijeffecten’ die onvermijdelijk bij com-petitief spel horen.

-leidt tot het ontwikkelen van eigenwaarde en zelfvertrouwen.

Er zijn spellen voor kinderen vanaf 3 jaar tot en met uitdagende spellen voor volwassenen.

> Om alle coöperatieve spellen te bekijken en te selecteren welke geschikt zijn voor welke leeftijd. Klik hier