Lessuggesties ter bevordering van actief burgerschap en sociale integratie

Drie studenten van de Pabo (Monique Bruin, Nina Heikamp en Bea Bakker) hebben in opdracht van stichting De Kracht van 8 lessuggesties ontwikkeld die actief burgerschap en sociale integratie verbinden met de bestaande mogelijkheden van De Kracht van 8.

Zowel bestaande handvatten uit het Bronnenboek als nieuwe lesideeën zijn in dit document terug te vinden.

Per kracht is voor groep 1-2, 3-4, 5-6 en 7-8 overzichtelijk weergegeven hoe gewerkt kan worden met de thema's 'identiteit', 'participatie' en 'democratie'.

Deze thema's zijn de essentie van actief burgerschap en sociale integratie. Door deze nieuwe lessuggesties is De Kracht van 8 nog breder toepasbaar in de klas.